רמות אילן ב'

מקום: אשקלון

ייעוד: מגורים ומסחר

היקף: 176 יח"ד + מסחר (22,000 מ"ר)

שלב: הושלם 2006

מזמין: מכלוף בכור ובניו


הצג מידע נוסף

פרויקט מגורים זה נמצא במפגש בין הפארק העירוני החדש של אשקלון ורחוב המסחרי העירוני התוסס אלי כהן.  מבני המגורים יוצרים דופן עירונית אינטנסיבית רצופה והמשכית לרחוב ולכיכר הפתוחה שנוצרת בקצה הפארק עם ארקדה מסחרית במפלס הרחוב תוך הדגשה בבינוי של נקודות צמתים ומפגשים עירוניים. תשומת לב מיוחדת ניתנה לכניסות למבני המגורים כאלמנט בולט ומשמעותי היוצר זהות לאורך הארקדה המסחרית.

<< חזרה למגורים
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.