אלנבי 73

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים ומסחר

היקף: 25 יח"ד

שלב: הושלם 1996

מזמין: ש.פ. מהנגב


הצג מידע נוסף

מבנה זה נמצא ברחוב המסחרי הסואן והצבעוני ביותר בתל אביב. התכנון שואב את השראתו מסגנונות וחומרי הבניה ההיסטוריים בסביבה תוך שילובם בקומפוזיציה של נפחים וחומרים המזכירים את העבר ופונים לעבר העתיד.

לשנות פורמט לגבוה
<< חזרה למגורים