אלנבי 73

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים ומסחר

היקף: 25 יח"ד

שלב: הושלם 1996

מזמין: ש.פ. מהנגב


הצג מידע נוסף

מבנה זה נמצא ברחוב המסחרי הסואן והצבעוני ביותר בתל אביב. התכנון שואב את השראתו מסגנונות וחומרי הבניה ההיסטוריים בסביבה תוך שילובם בקומפוזיציה של נפחים וחומרים המזכירים את העבר ופונים לעבר העתיד.

לשנות פורמט לגבוה
<< חזרה למגורים
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.