קהילת וורשה 63

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים (פינוי בינוי)

היקף: 24 יח"ד

שלב: הושלם 2014

מזמין: אודן הדר יוסף יצחק עופר בניה ופיתוח


<< חזרה למגורים