בית שדה

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים 

היקף: 300 מ"ר

שלב: הושלם 2001

מזמין: פרטיים


לשנות פורמט לגבוה
לשנות פורמט לגבוה
<< חזרה למגורים