מגדל נועם

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים (פינוי בינוי)

היקף: 170 יח"ד

שלב: תכנון ראשוני

מזמין: מבני גזית 2000, צ.מ.ח המרמן


<< חזרה למגורים