אמיל בריג 4

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים (פינוי בינוי)

היקף: 23 יח"ד

שלב: הושלם 2008

מזמין: רסידו מילומור


<< חזרה למגורים
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.