אמיל בריג 4

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים (פינוי בינוי)

היקף: 23 יח"ד

שלב: הושלם 2008

מזמין: רסידו מילומור


<< חזרה למגורים