נחמני 7

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים

היקף: 21 יח"ד

שלב: הושלם 2015

מזמין: קבוצת רכישה


הצג מידע נוסף

כיאה לתכנון במרקם לב העיר הקיים, הבית ברח' נחמני 7 תוכנן תוך שמירה על סגנון הבניה של העיר ההיסטורית בתל אביב. למרות שהבניין חדש, הוא משופע באלמנטים סגנוניים המצטטים את אופי וסגנון הבניה של "העיר הלבנה".

המגרש הגדול והתכניות החלות על השטח אפשרו הקמה של בניין מגורים גדול מאד יחסית לסביבה. עם זאת הבניין תוכנן באופן שישתלב לחלוטין ברחוב הקיים וברקמת הבינוי הקיימת.

נפח הבניין הכולל חולק לשתי מנסרות נקיות, האחת מחופה בטיח והשנייה בלבני סילקט.  בחזית הראשית, לכיוון רח' נחמני, מחברות בין המנסרות המרפסות הבולטות עם מעקות בנויים הנותנים תחושה של נפח חיצוני פתוח בחציו ומבליטות את הקווים האופקיים של הבניין לרחוב.

שטח הבניין כ- 4,000 מ"ר והוא כולל 21 דירות ושני מרתפי חניה. 

<< חזרה למגורים
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.