ברנשטיין כהן 16

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים 

היקף: 7 יח"ד

שלב: הושלם 1996

מזמין: פרטיים


לשנות פורמט לגבוה
<< חזרה למגורים