ברדיצ'בסקי 10

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים 

היקף: 18 יח"ד

שלב: היתר

מזמין:  פרטיים


<< חזרה למגורים