מוזיאון הטבע ירושלים

תחרות פתוחה- זכיה בציון לשבח

מקום: ירושלים, קריית הלאום

ייעוד: מוזיאון

הקף: 7,000 מ"ר


<< חזרה לציבורי