שיקום נמל תל אביב

מקום: נמל תל אביב

ייעוד:  מתחם בילוי פנאי ונופש

היקף:110 דונם, 25,000 מ"ר

שלב: גמר ביצוע 2010

מזמין: אוצר מפעלי ים


הצג מידע נוסף

נמל תל אביב נבנה בשנת 1936 ושימש כנמל מסחרי וכשער לים של הישוב היהודי בא"י עד לפתיחת נמל אשדוד ב-1965. החל משנה זו ועם הפסקת תפקודו כנמל מסחרי החל תהליך הידרדרות שכלל כניסת שימושי אחסנה ותעשיה זעירה תוך הזנחת השטחים הפתוחים ומצבם הפיזי של המבנים. משנת 2001 עוסק משרדנו בשיקום המתחם שכולל קביעת חזון ופרוגרמה, הגדרת ייעודם, אופיים ומיקומם של שטחי ציבור פתוחים, שיקום חורבות המבנים ההיסטוריים וחידוש תשתיות יסודי. התוכנית קיבעה את מרחב הנמל כמתחם ציבורי פתוח לכל, נגיש עם שימושי נופש בילוי ופנאי מגוונים. 

<< חזרה לעירוני
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.