תל ברוך צפון

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים 

היקף: 50 יח"ד (10,000 יח"ד)

שלב: הושלם 2000

מזמין: מבני גזית 2000


לשנות פורמט לגבוה
<< חזרה למגורים
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.