תל ברוך צפון

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים 

היקף: 50 יח"ד (10,000 יח"ד)

שלב: הושלם 2000

מזמין: מבני גזית 2000


לשנות פורמט לגבוה
<< חזרה למגורים