הוסטל בית לחיים

מקום: בני ברק

היקף: 2,200 מ"ר

ייעוד: הוסטל ומעון לבוגרים עם צרכים מיוחדים מהקהילה החרדית

שלב: הושלם 2014

מזמין: קרן רש"י, עמותת עזרה למרפא


<< חזרה לציבורי