קאנטרי קהילתי בארבור

מקום: תל אביב

ייעוד: מרכז ספורט ובריכת שחיה מקורה  

היקף: 2,800 מ"ר

שלב: בביצוע

מזמין: עזרה וביצרון, עיריית תל אביב


<< חזרה לציבורי