מרכז ספורט השוק הסיטונאי

מקום: תל אביב

ייעוד: מרכז ספורט עירוני

היקף: 7,500 מ"ר

שלב: בביצוע

מזמין: גינדי השקעות, הריבוע הכחול

אדריכלים שותפים לתכנון פרויקט השוק הסיטונאי: י. א. ישר אדריכלים, יסקי מור סיוון אדריכלים


<< חזרה לציבורי
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.