מרכז ספורט השוק הסיטונאי

מקום: תל אביב

ייעוד: מרכז ספורט עירוני

היקף: 7,500 מ"ר

שלב: בביצוע

מזמין: גינדי השקעות, הריבוע הכחול

אדריכלים שותפים לתכנון פרויקט השוק הסיטונאי: י. א. ישר אדריכלים, יסקי מור סיוון אדריכלים


<< חזרה לציבורי