אולם מופעים אילון

מקום: קיבוץ אילון

ייעוד: אולם קונצרטים

היקף: 800 מ"ר

שלב: הושלם 2003

מזמין: עמותת קשת אילון


<< חזרה לציבורי