בית ספר היסודי ''גבעון'' (השוק הסיטונאי)

מקום: תל אביב

ייעוד: בית ספר יסודי

היקף: 2,600 מ"ר

שלב: הושלם 2017

מזמין: גינדי השקעות עבור עיריית תל אביב


<< חזרה לחינוך