בית ספר ממלכתי דתי מקווה ישראל

מקום: מקווה ישראל

ייעוד: בית ספר ממלכתי דתי

היקף:2,200 מ"ר

שלב: הושלם 2015

מזמין: קרן רש"י, מקווה ישראל


<< חזרה לחינוך