בית ספר ממלכתי מקווה ישראל

מקום: מקווה ישראל

ייעוד: בית ספר ממלכתי

היקף: 2,000 מ"ר

שלב: בתכנון

מזמין: עמותת קרן רש"י, מקווה ישראל


<< חזרה לחינוך