בית ספר יסודי כס-80

תחרות למוזמנים- זכיה בפרס ראשון

מקום: כפר סבא

ייעוד: בית ספר יסודי 18 כיתות ואולם ספורט קהילתי

היקף:4,800 מ"ר

שלב: הושלם 2014

מזמין: החברה הכלכלית כפר סבא, עיריית כפר סבא


<< חזרה לחינוך