שכונה קהילתית קיבוץ אילון

מקום: קיבוץ אילון

ייעוד: שכונה קהילתית בקיבוץ

היקף:232 יח"ד

שלב: תוכנית בתוקף

מזמין: קיבוץ אילון


<< חזרה לעירוני
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.