מבנה משרדים הכשרת הישוב

מקום: נתניה

ייעוד: משרדים ומסחר

היקף:7,500 מ"ר

שלב: בתכנון

מזמין: הכשרת הישוב


<< חזרה למסחרי