מגדל האחים אלה

מקום: תל אביב

ייעוד: מגדל משרדים מסחר ומגורים

היקף:50,000 מ"ר

שלב: תכנון מוקדם 1998

מזמין: האחים אלה


<< חזרה למסחרי
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.