מגדל האחים אלה

מקום: תל אביב

ייעוד: מגדל משרדים מסחר ומגורים

היקף:50,000 מ"ר

שלב: תכנון מוקדם 1998

מזמין: האחים אלה


<< חזרה למסחרי