מגדל יצחקי 2

מקום: בני ברק

ייעוד: מגדלי מסחר ומשרדים

היקף:30,000 מ"ר

שלב: תכנון מוקדם 2002

מזמין: קבוצת יצחקי


<< חזרה למסחרי