פרץ סנטר

מקום: שדרות

ייעוד: מסחר, משרדים, מגורים

היקף: 50,000 מ"ר

שלב: גמר שלבים א,ב. שלב ג' בתכנון

מזמין: פרץ בוני הנגב


<< חזרה למסחרי
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.