מרכז לוגיסטי טבת

מיקום: "לב הארץ", מחלף קסם

היקף: 24,000 מ"ר

שלב: הושלם 2010

מזמין: מינואט אחזקות


<< חזרה ללוגיסטיקה