מרכז לוגיסטי כמיפל

מיקום: "לב הארץ", מחלף קסם

היקף: 20,000 מ"ר

שלב: הושלם 2011

מזמין: מינואט אחזקות


<< חזרה ללוגיסטיקה