מרכז לוגיסטי קבוצת קאופמן, רמי לוי, סנו

מיקום: "לב הארץ", מחלף קסם

יעוד: מרכז לוגיסטי ומסחר

היקף: 26,000 מ"ר

שלב: הושלם 2011

מזמין: מינואט אחזקות


<< חזרה ללוגיסטיקה