מרכז לוגיסטי קבוצת קאופמן, רמי לוי, סנו

מיקום: "לב הארץ", מחלף קסם

יעוד: מרכז לוגיסטי ומסחר

היקף: 26,000 מ"ר

שלב: הושלם 2011

מזמין: מינואט אחזקות


<< חזרה ללוגיסטיקה
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.