אלנבי 58

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים ומסחר 

היקף: 36 יח"ד

שלב: תכנון סופי

מזמין: פרטיים


<< חזרה לשימור
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.