מכינת התנועה ליהדות מתקדמת

תחרות למוזמנים- זכיה בפרס ראשון

מקום: תל אביב- יפו

ייעוד: מרכז לימודים ומגורי סטודנטים

היקף:1,300 מ"ר

שלב: בתכנון

מזמין: התנועה ליהדות מתקדמת


<< חזרה לשימור