מכינת התנועה ליהדות מתקדמת

תחרות למוזמנים- זכיה בפרס ראשון

מקום: תל אביב- יפו

ייעוד: מרכז לימודים ומגורי סטודנטים

היקף:1,300 מ"ר

שלב: בתכנון

מזמין: התנועה ליהדות מתקדמת


<< חזרה לשימור
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.