גימנסיה הריאלית ראשון לציון- פרס ראשון

תחרות למוזמנים- זכיה בפרס ראשון

מיקום: ראשון לציון

היקף: 22,000 מ"ר

שלב: הושלם שלב א' - 2015

       בביצוע שלב ב'

מזמין: החברה הכלכלית ראשון לציון


<< חזרה לתחרויות