מבנה משרדים פלנטקס, טבע -פרס שני

מקום: נתניה

ייעוד: מבנה משרדים במפעל פלנטקס

היקף:2,500 מ"ר

שלב: הצעה בתחרות למוזמנים

מזמין: טבע תעשיות פרמצבטיות


<< חזרה לתחרויות