מרכז למדעים מקווה ישראל

מקום: מקווה ישראל

ייעוד: מרכז למדעים לבתי ספר 

היקף:1,000 מ"ר

שלב: בתכנון

מזמין: קרן רש"י, מקווה ישראל


<< חזרה לחינוך