מגדל יצחקי 1

מקום: בני ברק

ייעוד: משרדים ומסחר

היקף:30,000 מ"ר

שלב: תכנון מוקדם 2002

מזמין: קבוצת יצחקי


<< חזרה למסחרי
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.