קומפרט 3

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים

היקף: 75 יח"ד

שלב: תכנון

מזמין: פרטי


<< חזרה למגורים