מתחם דובנוב

מקום: תל אביב

ייעוד: מבנה מגורים ומשרדים

היקף:38,000 מ"ר

שלב: תכנון


<< חזרה לעירוני
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.