מתחם דובנוב

מקום: תל אביב

ייעוד: מבנה מגורים ומשרדים

היקף:38,000 מ"ר

שלב: תכנון


<< חזרה לעירוני