אלנבי 58

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים ומסחר 

היקף: 36 יח"ד

שלב: התקבל היתר

מזמין: פרטיים


<< חזרה למגורים