מוזיאון הטבע ירושלים -ציון לשבח

תחרות פתוחה, פרס ציון לשבח

מקום: ירושלים, קריית הלאום

הקף: 7,000 מ"ר


<< חזרה לתחרויות