מרכז לוגיסטי סניטק

מיקום: "לב הארץ", מחלף קסם

היקף: 4,000 מ"ר

שלב: הושלם 2014

מזמין: חברת סניטק


<< חזרה ללוגיסטיקה