מרכז לוגיסטי סניטק

מיקום: "לב הארץ", מחלף קסם

היקף: 4,000 מ"ר

שלב: הושלם 2014

מזמין: חברת סניטק


<< חזרה ללוגיסטיקה
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.