בית ספר היסודי ''איילות''

מיקום: גני תקווה

היקף: 4,500 מ"ר

שלב: הושלם 2015

מזמין: מועצה מקומית גני תקווה


<< חזרה לחינוך