מאפיית אגמי

 

מיקום: פארק תעשייה קיסריה

היקף: 5,500 מ"ר

שלב: הושלם 2017

מזמין: החברה לנכסי קיסריה


<< חזרה ללוגיסטיקה