מרכז לוגיסטי ''על המדף''

 

מיקום: פארק תעשייה קיסריה

היקף: 20,000 מ"ר

שלב: בשלבי קבלת היתר

מזמין: החברה לנכסי קיסריה


<< חזרה ללוגיסטיקה