תכנית מתאר - בני ברק


הצג מידע נוסף

אורחות החיים בעיר בני ברק מיוחדים ותואמים את העיר, צפיפותה, הסדר והכאוטיות שבה. העיר חרדית ומוקפת בערים חילוניות, היא בנויה עד קצה גבולה, אין לה עתודות קרקע נוספות, היא מעניקה שרות לכלל הציבור החרדי בארץ, יש בה אין ספור מוסדות ציבור וחינוך מכל זרמי הדת, וחסרות בה אין ספור כיתות (1,800 כיתות), חסר בה שטחים ציבוריים פתוחים, הרחובות והכבישים צרים מלהכיל את התנועה הרגלית והמוטורית. אך למרות כל זאת היא העיר החרדית המרכזית בארץ, אהובה על תושביה ומקור גאוותם.

הכנת תכנית המתאר לעיר היא הליך מורכב ומרתק. הלכות חיים, נוהגים וציווים רבניים נארגו ביחד עם תאוריות ומחשבות עכשוויות על תכנונה של עיר במאה ה21.

התכנית עוסקת בארבעה קווים אסטרטגיים ראשיים:

1. סביבה עירונית אטרקטיבית שיפור איכות החיים של תושבי העיר ע"י פיתוח ושדרוג המרחב הציבורי ומתן אפשרויות מגוונות למגורים ותעסוקה.

2. מרכז חינוך חרדי שמירה וחיזוק מעמדה של העיר כמרכז חינוך, רוח ותרבות לציבור החרדי בעיר ובארץ

3. תנועה רב אמצעית יעילה תכנון מחדש של מערכת הדרכים והתנועה וביסוסה על תנועה אנושית, תוך קידום וייעול תחבורה ציבורית ונגישות בתוך העיר ובין העיר למרחב המטרופוליני ולרשת החרדית.

4. עיר מאוזנת מבחינה כלכלית שמירה על מאזן כלכלי יציב ופיתוח עצמאי של כלים להגדלת מקורות ההכנסה של העירייה כבסיס איתן לפעולות הפיתוח וההתחדשות המיועדות לשנים הקרובות ולטווח הרחוק.

בהתאם לכך נוסח חזון העיר לתכנית המתאר:

"בני ברק העיר החרדית המרכזית בישראל, המעניקה השראה תרבותית דתית וחינוך דתי חרדי. עיר המקיימת איזון כלכלי ואיכות חיים גבוהה לגרים בה ולבאים בשעריה מהארץ ומהעולם"

<< חזרה לעירוני
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.