בן סרוק 18-20

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים 

היקף: 43 דירות

שלב: תכנון

מזמין:  פרטיים


<< חזרה למגורים
The new design is replica watches designed with a dense bottom to swiss replica watches ensure the safety of the movement inside the watch. Equipped with fake watches uk the brand-made MT5612 self-winding movement, this movement is equipped with an rolex uk inertial fine-tuning silicon balance spring.