בן סרוק 18-20

מקום: תל אביב

ייעוד: מגורים 

היקף: 43 דירות

שלב: תכנון

מזמין:  פרטיים


<< חזרה למגורים