בית הספר היסודי כרמי גת

מיקום: כרמי גת, שכונה 07

היקף: 18 כיתות, 2500 מ"ר 

שלב: ביצוע

מזמין: החברה הכלכלית קרית גת


<< חזרה לחינוך