בית הספר היסודי רקפות

מיקום: ראשון לציון

היקף: 4,600 מ"ר

שלב: בביצוע

מזמין: החברה הכלכלית ראשון לציון

 
<< חזרה לחינוך