מרכז לוגיסטי סטאר - טבת

מיקום: אשדוד

היקף: 10,000 מ"ר

שלב: הושלם 2017

מזמין: סטאר פורט


<< חזרה ללוגיסטיקה