Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

בית ספר על יסודי מטה אשר

מיקומה הייחודי של קריית החינוך בין הקיבוצים הסמוכים עין המפרץ וכפר מסריק נמצא בבסיס ההצעה שלנו. את השביל הקיים בין כל קיבוץ לקריית החינוך חיזקנו וחיברנו דרך מתחמי החינוך ליצירת מרחב תנועתי ציבורי ופתוח "שביל הקיבוצים" המתעקל בדרכו הלא פורמאלית תוך חציית הקריה לשימושם של הולכי רגל ורוכבי אופניים.

השביל חוצה מבני כיתות המצויים משני צדיו ותוחמים מערכת חצרות משותפות הנשפכות למרחבי הקמפוס הירוק. את השביל מלוות מסות עץ, המרחפות בקלילות בקומה שניה, ויוצרות חללי חוץ מקורים ומוצלים לפעילות בכל ימות השנה.

מבני הכיתות מחולקים לשש יחידות שכבתיות אוטונומיות הכוללות חלל משותף רחב חוץ כיתתי, המאפשר פעילות פדגוגית וחברתית משלימה.

מסות העץ, כוללות פונקציות משותפות. הספרייה מהווה שער הכניסה למתחם כולו, ובסמוך ל"דשא הגדול", ממוקם האודיטוריום לשימוש בית הספר וקריית החינוך. בתווך ממוקמים מרכז המדעים וחדרי המורים השונים.

צירוף מבני בית הספר ועיצובם נעשה תוך דיאלוג עם רוח המקום ושמירה על מרקם צנוע ומאופק המחובר באופן סימביוטי לטבע ולסביבה.

 

מיקום: מועצה אזורית מטה אשר
היקף: 5,500 מ"ר
מזמין: מועצה אזורית מטה אשר