Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

בית ספר על יסודי תיכונט ע"ש אלתרמן בשכונת צוקי אביב, תל אביב

בית הספר מהוה את החוליה המרכזית בתוכנית הבינוי למתחם חינוך וקהילה ברובע צפון מערב של תל אביב, בשטח עליו מתוכננת תוכנית 3700. תוכנית הבינוי למתחם שהכין משרדנו זכתה במקום הראשון בתחרות אדריכלים סגורה שערכה עיריית תל אביב.
בית הספר ואולם הספורט שבנייתם הסתיימה לאחרונה ומבני הקהילה הנוספים העתידים להיבנות במתחם יוצרים קמפוס חינוכי קהילתי עירוני פתוח בו התנועה נעשית במרחב הציבורי. מבני הציבור ובית הספר בראשם מעצבים את החלל העירוני ומזמינים עירוב שימושים ציבוריים תוך טשטוש הגבול בין המרחב הסגור והפתוח. בניגוד לתפיסה המסורתית של תכנון בית ספר מבנה זה לא מסתגר מאחורי מעטפת גדרות אלא מייצר דופן עירונית שחלקה הגדול שקוף ונגיש לציבור תוך יצירת זיקה בין פעילות בית הספר והפעילות הקהילתית הסובבת.
בית הספר והמתחם מיצרים מגוון חללים עירונים לשימוש הולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי רכב הכוללים כיכר ציבורית פתוחה, שדרה ושביל הולכי רגל הניצבים זה לזה.
מבנה הכניסה לבית הספר נמצא בראש הכיכר שתיבנה בעתיד, הניצבת על ציר התנועה המרכזי של הרובע. על הכיכר ייבנו בעתיד מרכז קהילתי ומרכז ספורט קהילתי עירוני, וכן מבני מגורים עם קומת קרקע מסחרית. הכניסה למבנה היא ישירה מהכיכר למבואה וממנה לפונקציות הציבוריות של בית הספר- אודיטוריום בית ספרי, ספריה גם לשימוש הציבור הרחב ולאולם מופעים עירוני בן 600 מושבים שיבנה בעתיד בחלל שכבר נבנה עבורו.
התנועה בתוך בית הספר עוקבת אחר השדרה ושביל הולכי הרגל תוך יצירת צומת תנועה אופקית ואנכית בבית הספר הסמוכה לצומת השדרה והשביל. על צומת זה נמצאת כניסת הציבור לאולם הספורט של בית הספר, המשמש גם את הקהילה. אולם זה מכיל 1000 מושבים ויכול לקיים משחקי כדוריד וכדורסל.
בדומה להיררכיה המקובלת בעיר גם המבנה מייצר מגוון מרחבים משותפים לרווחת התלמידים הנעים על הסאקלה שבין האינטימי לציבורי.

 

בית הספר כולל 42 כיתות + חדרי ספח. שטח ברוטו כ-10,000 מ"ר.
יזם: עיריית תל אבי- יפו
באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב
צילום: רן ארדה, מיקלה ברסטו