Jump to Content Jump to main menu Jump to footer
Eliakim | אליקים
חזרה לפרויקטים

הגימנסיה הריאלית, תיכון המדעים של ראשון לציון

הגימנסיה הריאלית, תיכון המדעים של ראשון לציון, ממוקמת בסביבת מגורים עירונית אינטנסיבית על מגרש החצוי ע"י רחוב האחים סמילצ'נסקי. תכנון התחדשות הקמפוס נעשה בהמשך לזכייה בתחרות אדריכלית ביוזמת עיריית ראשון לציון.
תפישת התכנון הינה של קמפוס עירוני, משתלב במערכת תנועת הולכי הרגל הציבורית ומייצר דופן לרחובות העירוניים. בכך הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהרקמה הסובבת תוך הפיכתו למוקד ציבורי לקהילה.
חטיבת הביניים ומבנה התיכון ממוקמים משני צדדיו של רחוב סמילצ'נסקי. את שני האגפים קושר "גשר המדעים" המכיל את המעבדות וספריית בית הספר. רחוב זה, שהיה חסום בשעתו ע"י מגרש בית הספר, נפתח לתנועה רגלית חוצה מתחת לגשר המדעים. בנקודה ממוקמת הכניסה הראשית לבית הספר וממנה מתחיל ציר התנועה המרכזי הקושר את המבואה, הספרייה וכל מעבדות הגשר במהלך מדרגות המתפרש ומתמשך ברציפות דרך כל קומות המבנה. הספרייה שנמצאת בתחתית הגשר פורצת מהמבנה בקיר זכוכית הצופה צפונה למרחבי חצר בית הספר, אולם הספורט ומתקני הספורט החיצוניים.
באגף הדרומי הכולל את מבנה חטיבת הביניים ממוקם חניון ציבורי לתושבי הרובע ואודיטוריום בית הספר המשמש גם כאודיטוריום ציבורי. גג החניון מהווה גג ירוק פתוח לשימוש תלמידי החטיבה.

צילום: מיקלה ברסטו
תומר פדר